Nieuwe techniek voor lichtgewicht producten (Text in Dutch)

NIEUWE TECHNIEK VOOR LICHTGEWICHT EN DUURZAME CONSUMENTENPRODUCTEN

Europa en provincie Gelderland investeren

Een consortium bedrijven onder leiding van Cato Composite Innovations BV uit Doesburg slaat de handen ineen om lichtgewicht en duurzame consumentenproducten te maken op basis van thermoplastische bio composieten. De ontwikkeling van commerciële producten uit dit materiaal is nieuw. Het voordeel van de producten is dat ze duurzaam zijn, licht en ook sterk.

Thermoplastische bio composieten zijn kunststoffen, waarbij in het kunststof een versterkend materiaal (natuurvezel) is verwerkt. Hierdoor is het zowel stevig als buigzaam en daardoor breed toepasbaar in allerlei producten. Voorbeelden van te ontwikkelen producten zijn een lichtgewicht koffer voor de zakelijke markt en een opklapbare fietsendrager met liftsysteem op basis van een gewichtbesparend ontwerp. De drager is hiermee met name geschikt voor oudere gebruikers die moeite hebben met het tillen en monteren van de fietsdrager.

Kenniscluster

De samenwerking en kennisuitwisseling tussen Achterhoekse MKB’ers en de Universiteit Twente in dit project dragen bij aan de ontwikkeling van een kenniscluster over biobased composieten en aan de versterking en uitbreiding van het kenniscluster ‘thermoplastische composieten’ in Oost-Nederland. In de toekomst kan de kennis worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van producten die licht en duurzaam moeten zijn, bijvoorbeeld in de auto- en vliegtuigindustrie.

EFRO-subsidie

Het consortium bedrijven: Cato Composite Innovations BV (Doesburg), Jadima Fijnmetaalbewerker bv (Ede), Hulshof Business Cases bv (Lichtenvoorde), Universiteit Twente, Indes bv (Enschede) ontvangt voor het project Biocase: Composite Carrier Solutions ruim € 200.000 subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, eenzelfde bedrag van de provincie Gelderland en het Rijk en de bedrijven investeren zelf ruim € 620.000.