Indes partner in Europees subsidieproject ‘EMBIPRO’

Het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie. Oost-Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie. Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten.

Indes ontvangt samen met haar projectpartners Van Raam, Sigmax, Hencon, INCAA Computers en Roessingh Research & Development binnen dit programma subsidie voor het project EMBIPRO. Centraal in dit project staat implementatie van de mogelijkheden van het Internet of Things (IoT).

Doelstelling is om met de resultaten van het project de kwaliteit van de door de verschillende partners geleverde producten en diensten te vergroten. Indes, Van Raam en Hencon realiseren diverse nieuwe slimme mobiliteitsproducten voor industrie, zorg en leisure. Speerpunten in het project zijn het verminderen van de fysieke belasting van gebruikers, het verlengen van de levensduur van de producten, reductie van ondershouds- en servicekosten en het toegankelijk maken van data voor continue productoptimalisatie.

Roessingh Research & Development voert in het project (big) data-analyses uit om inzicht te verkrijgen in productgebruik in de praktijk en de fysieke belasting die daarmee gepaard gaat. De technologische expertise van INCAA maakt ontsluiting van gebruikersdata mogelijk en Sigmax verzorgt dataverwerking en –interpretatie door middel van een te ontwikkelen cloud gebaseerde IoT backend.